Odstranění spadlé střechy, Lány na Důlku

29. 10. 2017 v 12:46 hod. – Jednotka vyjela na spadlou střechu v obci Lány na Důlku.
Při cestě k zásahu jednotka odstranila 13 ks spadlých stromů na komunikaci Valy -Pardubice, kde bylo ponecháno vozidlo DA, které následně po odstranění stromů pokračovalo do Lán na Důlku.
Po příjezdu do Lán bylo zjištěno, že celá střecha z domu odlétla a poškodila fasádu a střechu sousedního domu.
VZ nechal přes KOPIS přivolat PČR, jelikož z domu hrozilo pádem další část střešní krytiny a majitel objektu nebyl zjištěn ani přítomen.
Na místo se dostavila jednotka HZS Pardubice, která provedla odstranění střešní krytiny z domu a následně odjela.
Jednotka provedla likvidaci střešní krytiny z pozemku a okolní komunikace, provedla připevnění el. vedení přes komunikaci a vrátila se zpět na základnu.
Jednotka na pokyn KOPIS držela pohotovost na základně do 16.30 hod.