Požár pole rozsahu fotbalového hřiště, Bumbálka, Turkovice

19. 7. 2017 v 15:06 hod. – Po příjezdu na místo jsme prováděli hašení asanační lištou na vozidel CAS. Na pokyn VZ se jednotka vrátila na základnu.