Požár skládky biologického odpadu, Seník

20. 7. 2017 v 7:18 hod. – Po příjezdu na místo zásahu jsme na pokyn VZ prováděli rozhrabávání požářiště. Jednotce HZS byla předána jedna
patrona smáčela PYROCOM TS TURBO. Jednotka se na pokyn VZ vrátila na základnu.