DN se zraněním – OA na střeše v příkopě, Přelouč

20. květen 2019 v 10:20 hod. – Po příjezdu na místo zásahu jsme prováděli řízení dopravy, otočení vozidla, zajištění proti úniku kapalin a následné předání majiteli. Jednotka se vrátila na základnu.