Požár klestí, Lhota pod Přeloučí

15. června 2019 v 18:27 hod. – Jednalo se nahlášené pálení kupy dřeva v rámci uspořádaného dětského dne v obci Lhota a jednotka byla na akci přizvána na ukázku techniky v rámci preventivně výchovné činnosti. Při zapálení kupy začala hořet tráva, kterou jsme vysokotlakým proudem uhasili.

Po příjezdu jednotky HZS jsme na pokyn VZ prováděli hašení kupy, která se rozebírala, vysokotlakým proudem a za použití dýchací techniky. Na pokyn VZ jsme se vrátili na základnu.