Požár vzduchotechniky v lakovně, Lhota pod Přeloučí

20. červen 2019 v 13:17 hod. – Po příjezdu na místo zásahu byla jednotka na pokyn VZ ponechána v záloze. Na pokyn VZ se jednotka vrátila na základnu.