Plni se rybník a tím se plní říčky, hrozí riziko, že dojde k zaplavení domů, Přelouč.

14. červen 2020 v 18:05 hod. – Jednotka vyjela s CAS a DA(+ přívěs) na žádost KOPIS do místní části Škudly na monitoring vodních toků. Průzkumem bylo zjištěno, že se vylévá Brložský potok z koryta na vozovku, do polí na pozemky u RD. Postupující voda ohrožovala RD, techniku a menší chovná zvířata ve domech a přístřešcích. Bylo provedeno utěsnění vstupů do RD dostupnými prostředky(poté i pytli s pískem), přemístěna technika a zařízení co bylo možné a evakuována zvířata do vyšších pater. Posádky DA byla vyslána pro pytle s pískem a dále zajišťovala rozvoz materiálu a pytlů s pískem do místních částí Škudly i Lhota kde byla situace podobná. Ve Lhotě posádka DA prováděla odčerpávání vody ze zatopených ploch veřejného prostranství pomocí plovoucího čerpadla. Z důvodu stoupající hladiny splaškové kanalizace v části Škudly došlo k vniknutí do objektů a proto byla přečerpávána ze šachty pod silnicí do soustavy dešťové kanalizace a odváděna do bezpečného prostoru v polích. Po celou dobu bylo prováděno monitorování situace v obci i okolí a prováděna nutná protipovodňová opatření. Na pokyn ŘD odjela posádka DA zajistit dostatečné množství vody a potravin pro zasahující jednotky a další pytle s pískem. DA se na pokyn VZ vrátila na základnu. Posádka CAS prováděla přečerpávání kanalizace a monitoring trvale do ranních hodin, kdy už byla hladina na bezpečné hodnotě a nestoupala. Po sbalení VPPO posádka s CAS přejela do Lhoty a na pokyn ŘD se vrátila na základnu.