Vylití Švarcavy z koryta, hrozba zatopení objektů, ul. Palackého, Přelouč

14. června 2020 ve 14:57 hod. – Jednotka vyjela na žádost KOPIS s CAS na technickou pomoc do ulice Palackého, kde se vylil potok Švarcava z koryta na silnici a hrozilo vniknutí vody do RD. Zde již prováděla naše jednotka s DA (+ přívěs) protipovodňová opatření pytli s pískem. . Jelikož zde byla situace prozatím bez bezprostředního rizika přejela jednotka s CAS do ulice Račanská na čerpání vody z garáže u RD. Zde bylo provedeno ucpání odtokového kanálku před garáží a odčerpávání vody. Po odčerpání vody byl objekt předán majitelům a jednotka se vrátila na základnu. Po dobu zásahu u RD bylo prováděno usměrňování dopravy.