Požár skládky odpadu, Zdechovice

21. duben 2020 v 1:52 hod. – Po příjezdu na místo zásahu jednotka vypomáhala při hašení a prováděl kyvadlovou dopravu vody. Střídání jednotky proběhlo v 9:15 vozidlem DA a následně prováděla kyvadlovou dopravu vody. Jednotka se na pokyn VZ vrátila na základnu.