Desinfekce veřejného prostranství, Přelouč

27. duben 2020 v 9:20 hod. – Jednotka prováděla desinfekci veřejných prostor města Přelouč pomoci motorového rosiče.