Požár skládky, Zdechovice

3. květen 2020 v 22:38 hod.- Jednotka vyjela na žádost KOPIS na požár skládky ve Chvaleticích. Na místě zásahu jednotka prováděla v IDP požární obranu nahromaděných pneumatik 1 C proudem z vlastní CAS a po vyprázdnění prováděla hašení 1 C proudem z CAS JSDH Zdechovice. Současně bylo prováděno osvětlování místa zásahu pomocí elektrocentrály a stativu s reflektory. Na pokyn VZ se jednotka odebrala k vodnímu zdroji a po naplnění CAS se vrátila na základnu.

4. květen v 9:53 hod. – byl jednotce vyhlášen poplach – záloha na vlastní stanici, z důvodu že HZS PS Přelouč opět dlouhodobě zasahovala na skládce ve Chvaleticích. Záloha byla odvolána KOPIS ve 22:00 hod.