TC- požár diskotéky na zámku, Choltice

5. říjen 2021 v 19:36 hod. –

Jednotka vyjela na žádost KOPIS na taktické cvičení (požár diskotéky) na zámku v Cholticích.
Na pokyn VZ jednotka vytvořila dvě průzkumné skupiny vybavené IDP, které byly postupně nasazeny na průzkum a
vyhledávání osob v objektu.
Současně jednotka prováděla nasvícení místa zásahu osvětlovacím stožárem na CAS a poté odvětrávání prostor
pomocí přetlakového ventilátoru.
Po ukončení cvičení se jednotka vrátila na základnu, technika byla uvedena do pohotovosti.