Zraněná labuť, Klenovka

9. říjen 2021 v 15:51 hod. –

Jednotka vyjela na žádost KOPIS na technickou pomoc (odchyt zraněné labutě) do obce Klenovka (Březinský rybník).
Po příjezdu byla oznamovatelka na místě, bylo zjištěno že se jedná o mládě labutě s poraněným křídlem.
Labuť byla odchycena a po příjezdu pracovníka Záchranné stanice Pasíčka mu byla předána a odvezena.
Jednotka se vrátila na základnu a technika byla uvedena do pohotovosti.