TC- zahoření v kabelovém prostoru, napájecí stanice Trnávka

11. říjen 2021 v 9:19 hod. – Jednotka na místě prováděla průzkum a evakuaci zraněné osoby z prostoru kabelového kanálu napájecí stanice SŽ. Po vyhodnocení TC a na
pokyn VZ jsme se vrátili na základnu.