Požár kontejneru NA, Litošice

14. únor 2022 v 14:16 hod.

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru soupravy NA s přívěsem na komunikaci u obce Litošice. Při příjezdu na místo byl požár zlikvidován.
Na pokyn ŘD bylo převzato místo MU a proveden oplach komunikace pomocí vysokotlaké a lafetové proudnice.
Po ukončení zásahu bylo místo MU předáno SÚS Přelouč, která po dobu zásahu usměrňovala provoz na komunikaci.
Jednotka odjela doplnit hasivo a vrátila se na základnu. Technika byla uvedena do pohotovosti.