Strom přes komunikaci, Mokošín

17. únor 2022 v 7:07 hod.

Jednotka vyjela na žádost KOPIS na technickou pomoc (strom přes komunikaci) u obce Mokošín.
Cestou k místu MU jednotka odstranila další 3 stromy přes komunikaci, vše ve spolupráci s SÚS Přelouč.
Po odstranění všech stromů a úklidu komunikace pokračovala jednotka k další události.