Asistence při ohňostroji, ul. Jaselská, Přelouč

17. červen 2023 v 21:21 hod.

Jednotka vyjela na požární asistenci při odpalování pyrotechniky na akci KIEKERT day. Po odpálení jednotka provedla
průzkum prostoru kolem odpaliště a pomocí proudu C ochlazovala odpálenou pyrotechniku a odpaliště.
Doplnění vody u VaK nebylo možné z důvodu nefunkčnosti hydrantu