Požár pilin na parapetu v truhlárně, Štěpánov

20. červen 2023 v 05:47 hod.

Jednotka vyjela na požár pilin na pile. Při příjezdu jednotky byl požár již lokalizován a z části uhašen zaměstnanci
firmy PAP s.r.o. práškovým hasicím přístrojem. Na pokyn velitele zásahu jsme drželi zálohu na místě události pro
případ doplňovaní vody do CAS jednotek na místě. jednotka se na pokyn VZ vrátila na základnu.