Požár sazí k komíně, Krasnice

27. duben 2023 v 16:50 hod.

Jednotka po příjezdu na místo zásahu prováděla rozebírání izolací kolem konstrukce komína a následné ochlazovaní
střešních latí a pomáhala při vybourávání čistícího otvoru komína bouracím kladivem. Z důvodu prašného prostředí
bylo nutné nasazení Respirátoru a dýchací techniky.