Únik ropných produktů (teče benzín z motocyklu), ul. Obránců Míru, Přelouč

17. duben 2023 v 11:59 hod.

Po příjezdu na místo zásahu jsme zamezili a odpojili přívod BA z motocyklu.

Použili jsme rohož na drobné úkapy a provedli úklid místa parkoviště a odvodňovacího kanálku pomocí sorbentu.