Požár OA a části RD, Valy u Přelouče

8. leden 2024 v 17:50 hod.

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru OA a části RD.

Po příjezdu na místo a na pokyn VZ prováděli 2 členové jednotky vybaveni IDP hasební práce.

Jednotka provedla doplnění vozidla CAS HZS vodou.

Pro odvod zplodin hoření byl nasazen přetlakový ventilátor HP-VP450.

Z vozidla CAS HZS byla do našeho vozidla CAS zpět doplněna voda z důvodu následného dohledu na požářišti.

Jednotka na místě zůstala do 22:45 hod. a průběžně prováděla kontrolu pomocí termokamery.
Kvůli snaze majitele připojit se k hlavnímu el. rozvaděči pomocí prodlužovacích kabelů, byla po konzultaci na místo zásahu přivolána jednotka HZS stanice Přelouč.

Následně se jednotka vrátila na základnu.