Požár odpadu ve sběrném dvoře, Pardubická, Přelouč

27. února 2024 v 17:24 hod.

Jednotka vyjela na požár ve sběrném dvoře SOP, a.s. Přelouč. Po příjezdu bylo VZ určeno dvoučlenné družstvo pro hašení za pomoci IDP.
Velitel jednotky byl určen k zajištění dodávky vody pro další jednotky a následně prováděl řízení dopravy na vjezdu do areálu SOP a koordinaci vozidel na daná čerpací stanoviště. Čerpací stanoviště byli zřízeny z nadzemních hydrantů u
betonárky KASI a druhé u VaK. Vozidla jednotky prováděli kyvadlovou dopravu vody na požářiště.